MUDr. Lenka Böhmová

sestra:   Hana Orságová

Vážení rodiče, naše ambulance pro děti a dorost poskytuje péči pro děti od narození do 19 let.

Změna ordinačních hodin:

*7.12.2021 ordinujeme pouze od 7:30 do 15:00, odpolední ordinace odpadá – jednání PLDD

V rámci protiepidemických opatření Vás ŽÁDÁME o dodržování uvedených pravidel  V ZÁJMU NÁS VŠECH.

A/ Klienti s kontaktem – nákazou COVID 19 a děti v nařízené karanténě, musí svůj zdravotní stav řešit telefonicky se Zdravotním ústavem – tel.: 1212, 595 138 111, nebo s infekční klinikou Fakultní nemocnice Ostrava, tel.: 597 374 278.
B/ Akutně nemocní klienti mohou vstupovat do čekárny POUZE po předchozí telefonické domluvě se sestrou a na její vyzvání. Nesmí se shromažďovat v čekárně, musí dodržovat minimálně 2 metrový odstup od jiných klientů. V čekárně můžou být pouze 3 nemocní pacienti a to v doprovodu POUZE 1 osoby a musí být chráněni rouškou. U sestry proběhne PŘED a PO vyšetření nutná desinfekce rukou.


ZVAŽTE PROSÍM VŽDY, ZDA JE VAŠE NÁVŠTĚVA LÉKAŘE NUTNÁ a chraňte tak dítě, sebe a zdraví všech.
KONTROLY UZDRAVENÝCH PACIENTŮ SE KONAJÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM DOPORUČENÍ LÉKAŘE.
Přímý kontakt s osobou nakaženou koronavirem COVID 19, nebo zhoršení stavu dětí v již dříve nařízené karanténě, musí rodiče řešit telefonicky s epidemiologem Krajské hygienické stanice Ostrava, LINKA COVID 19: 1212 (dotazy ke koronaviru), nebo na tel. lince 112.
                                                                                                                                                Děkujeme Vám.

Vážené dámy a pánové, s radostí Vám sdělujeme, že od 1.9.2020 ordinuje MUDr. Lenka Böhmová, po 20 let primářka dětského oddělení v nemocnici v Karviné. Disponuje nejen vysokou kvalifikovaností a dlouholetými zkušenostmi, ale také vysokými morálními hodnotami. Doufáme, že budete s jejím přístupem a péčí spokojeni.      Děkujeme Vám za důvěru:)  Jan a Pavel Pniakovi

Vážení rodiče,

naše ambulance pro děti a dorost poskytuje péči pro děti od narození do 19 let. Ambulantní péči se věnujeme od roku 1999 a působíme v těchto oblastech:

Smluvní zdravotní pojišťovny: 111, 205, 207, 211, 213

Icon

Ceník služeb

nehrazených ze zdravotního pojištění dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 467/1992 Sb.

Platnost od 1.1.2021

Potvrzení - kojení, odklad školní docházky50 Kč
Posudek ke vzdělávání - jesle, MŠ150 Kč
Posudek ke vzdělávání - SŠ, VOŠ, učební obory, VŠ (1. přihláška)200 Kč (každá další přihláška 50 Kč)
Posudek zdravotní způsobilosti k tělovýchově a sportu150 Kč
Posudek na zotavovací akci - letní tábor, škola v přírodě, lyžařský kurz apod.150 Kč (platnost 2 roky)
Administrativní úkon - jiná potvrzení na vlastní žádost (pro úřady, školu apod.)100 Kč
Přednostní ošetření (nadstandardní výkon)100 Kč
Očkování na vlastní žádost (dle druhu očkování)200 - 250 Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu250 Kč
Zdravotní průkaz – vydání250 Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovnu250 Kč
Bodové hodnocení úrazu, bolestné200 Kč
Vyplnění návrhu na lázně / ozdravný pobyt na vlastní žádost200 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu při odjezdu do zahraničí300 Kč
Kopie zdravotní dokumentace na vlastní žádost300 - 400 Kč dle časové náročnosti
Výpis ze zdrav. dokumentace pro osobní potřebu pacienta300 Kč
Vyžádaná návštěva doma500 Kč
Zdravotní způsobilost k práci (zaměstnání, brigády) - jen práce v kategorii 1250 Kč
Řidičský průkaz400 Kč
Zbrojní průkaz500 Kč
Aplikace 1 náušnice/ 2 náušnic150 / 300 Kč
Zapůjčení kojenecké váhy (záloha 200 Kč)50 Kč / týden
Svářečský průkaz v rámci školy200 Kč
Vyšetření krevní skupiny na vlastní žádost250 Kč
Vyšetření nepojištěného klienta - komplexní / cílené / kontrolní800 / 500 / 350 Kč
Fotokopie lékařského nálezu v ordinaci lékaře5 Kč / 1 stránka A4
Icon
  Icon

  Kontakty

  MUDr. Daniela Pniaková s.r.o.

  Dvouletky 1211/54, 700 30 Ostrava
  IČO: 06132871

  Telefon: +420 596 785 471

  Email lékařka, sestra: dvouletky54@seznam.cz

  Jednatel společnosti MUDr. Daniela Pniaková s.r.o. - Bc. Jan Pniak

  Email management: daniela.pniak@centrum.cz